CÁC SÁCH HAY NÊN ĐỌC CÀNG SỚM CÀNG TỐT

CÁC SÁCH HAY NÊN ĐỌC CÀNG SỚM CÀNG TỐT:

Sách Nghiệp & Kết Quả - tác giả TT.TS Thích Chân Quang

Bộ sách Năng Đoạn Kim Cương + Quản Lý Nghiệp + Nghiệp Tình Yêu - tác giả Geshe Michael Roach

Bộ sách Phép Màu (The Magic) - tác giả Rhonda Byrne (dịch giả Nguyễn Phúc Quang Ngọc)

Sách Nhân Tố Enzyme - tác giả Hiromi Shinya

Sách Dinh Dưỡng Học Bị Thất Truyền - tác giả Vương Đào